Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden reserveringen Heusdens Buro voor Toerisme (HBT)

Artikel 1: Wijzigingen / annuleringen
1.1 Bij wijzigingen in programmaonderdelen en/of aanvangstijden en/of het aantal deelnemers kan de prijs van het uitje veranderen. Naast de gewijzigde koopsom is HBT gerechtigd per wijziging € 25,00 administratiekosten in rekening te brengen, voor zover geen hogere kosten worden aangetoond.
1.2 Wijziging van het aantal deelnemers binnen een marge van 25% kan éénmalig tot 48 uur voor aanvang programma kosteloos worden aangebracht, waarna de laatst bekende groepsgrootte geldt.
1.3 Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 25% worden de annuleringsbepalingen (zie artikel 1.5) toegepast.
1.4 Meerkosten ten gevolge van vermeerdering van het aantal deelnemers worden na de datum van het uitje doorberekend door het HBT.
1.5 Indien een reservering geannuleerd wordt, worden per reservering de volgende kosten in rekening gebracht aan klant, tenzij anders overeengekomen;
a) bij annulering meer dan één maand voor bedoeld tijdstip 25% van de reserveringssom.
b) bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip 50% van de reserveringssom.
c) bij annulering meer dan 48 uur voor bedoeld tijdstip 75% van de reserveringssom.
d) bij annulering minder dan 48 uur voor bedoeld tijdstip 100% van de reserveringssom.
1.6 Annulering dient schriftelijk en gedateerd te gebeuren, bijvoorbeeld per email.
1.7 Bij wijziging van de datum zijn de annuleringsbepalingen (zie artikel 1.5) van toepassing. Boekt de klant binnen zes maanden exact hetzelfde programma voor minimaal dezelfde groepsgrootte, dan wordt 20% van de eerder door de klant betaalde annuleringskosten als korting door gevoerd.
1.8 Voor het beperken van financiële risico’s van een annulering, ongeval of vroegtijdig afbreken raden wij de klant aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 2: Niet doorgaan van het programma / wijzigingen door HBT
2.1 Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van HBT zijn gelegen, door het HBT wordt besloten dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht het HBT zich tot kennisgeving aan de klant.
2.2 Bij niet doorgaan verplicht het HBT zich tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reserveringssom, echter alleen indien het HBT geen voor de groep gelijkwaardig programma ter vervanging heeft aangeboden.

Artikel 3: Algemeen voorbehoud
3.1 Het organiserende HBT behoudt zich het recht voor wijzigingen in het arrangement aan te brengen, indien hiertoe gegronde redenen bestaan.
3.2 Het organiserende HBT aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover door derden uitgegeven.
3.3 Het organiserende HBT aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en kwantiteit van de door het HBT gecontracteerde catering.
3.4 Het organiserende HBT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en diensten. Gebruikmaking hiervan geschiedt op eigen risico van de klant.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden bij maatwerk (niet bij online boeken)
4.1 Door betaling gaat de klant akkoord met het programma en de algemene voorwaarden.
4.2 Tenminste een week voor het plaatsvinden van het programma dient de betaling op de rekening van het HBT te zijn bijgeschreven.
4.3 Bij niet tijdige betaling is HBT genoodzaakt € 12,00 extra in rekening te brengen.
4.3 Eventuele wijzigingen in het aantal personen wordt nadien verrekend.

Artikel 5: Reserveringskosten
5.1 Voor het verzorgen van de reservering brengt het HBT kosten in rekening:
5.2 Boekt de klant direct online, dan zijn de reserveringskosten eenmalig € 7,50, onafhankelijk van het aantal geboekte activiteiten.
5.3 Boekt de klant via de medewerkers van het HBT, dan zijn de reserveringskosten € 12,50 bij één of twee activiteiten en € 17,50 bij drie of meer activiteiten.
5.4 Bij maatwerk worden de reserveringskosten op maat berekend.