De Biessertpolder

  • Vlijmen Biessertpolder 1
  • Vlijmen Biessertpolder infopanelen

De inrichting van de Biessertpolder geeft ruimte aan mens en natuur. De polder fungeert als klimaatbuffer, waarbij natuur en recreatie met waterberging worden gecombineerd. Het vasthouden van water en het beheer door lokale boeren helpen de natuur tot ontwikkeling komen. Bij extreem hoog water op de Maas en de Dommel dient de polder als opvanggebied om wateroverlast in 's-Hertogenbosch te voorkomen.

Landmark
 Het exacte stroomgebied van de Maas, van de bron tot aan de monding van de rivier in de Noordzee, is hier weergegeven in de vorm van een kunstwerk. Dit landmark bestaat uit een meanderende muur van maaskeien. De Maas levert dus letterlijk het materiaal voor deze muur. De plaatsnamen op de weg verwijzen naar hun ligging langs de loop van de rivier. Het kunstwerk geeft aan dat deze polder niet op zichzelf staat, maar een onderdeel is van het stroomgebied van de Maas.

De Biessertpolder ligt aan de oostkant van Vlijmen, ter hoogte van de Molenhoek en Vlijmense Dijk.