Hooibroeken

  • Elshout Hooibroeken
  • Fietsen in de Hooibroeken
  • Kooilaan JPG

In de oude moerassige ‘komgronden’ van de Maas vind je natte graslanden in de zogeheten Hooibroeken ten westen van Oudheusden. Natuurgebied Hooibroeken is een onderdeel van de Elshoutse wielen. Een veelzijdigheid aan flora en fauna is in het gebied aanwezig. Aan de Kooilaan – tussen fietsknooppunt 86 en 87 – ligt de eendenkooi ‘Ter Kwak’, die nog altijd in gebruik is.