Vlijmens Ven

  • Vlijmen Vlijmens Ven 1
  • Vlijmen Vlijmens Ven 2
  • Vlijmen Vlijmens Ven 3

Het Vlijmens Ven ligt in Vlijmen, aan de zuidkant van de Meerdijk en de Heidijk. Dit natuurgebied is een kwelwatergebied dat bestaat uit akkers, graslanden en bos. Het vormt ecologisch gezien één gebied met de Moerputten en het Bossche Broek ten zuidwesten van 's-Hertogenbosch.

Het landschap is de afgelopen jaren flink veranderd. De blauwgraslanden in het natuurgebied gaan zich de komende jaren verder ontwikkelen. Er ontstaat een prachtig gebied met zeldzame natte natuur. Om die kwetsbare natuur ook zichtbaar en deels toegankelijk te maken, heeft Natuurmonumenten een speciaal vlinderpad aangelegd om wandelaars van de unieke natuur te laten genieten.